İletişim

 

                               S.S.282 SAYILI GELİBOLU YAĞLI TOHUMLAR TARIM SATIŞ

                                                           KOOPERATİFİ BAŞKANLIĞIN’DAN

 

            Kooperatifimiz 2024/2025 işyılı S.S. 282 Sayılı Gelibolu Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifinin Gelibolu Merkez,Evreşe ve Güneyli Alım Merkezlerinde Mübayaa edeceği ayçiçeği, buğday, arpa, yulaf, çavdar ve mısır ile Kooperatifimize gelen ve giden her türlü ihtiyaç maddeleri ile levazım ve ihtiyaç maddelerini, indirme istifleme, ürünlerin örtülerek muhafazası hammaliye işi ihalesinin Şartname hükümlerine göre verilecek kapalı zarf usulü teklif almak suretiyle aşağıdaki esaslar dahilinde yapılmasına;

                        A- Hammaliye ihalesine başvuracak kişilerden 20.000,00.-TL (Yirmibin TL) nakit geçici teminat alınacaktır. İhaleyi kazanan kişilerden ise ayrıca 25.000,00.-TL’lik (Yirmibeşbin TL) Banka  teminat mektubu, devlet tahvili, çek,nakit veya senet olarak kesin teminat alınacaktır. ve vergi ile SGK mükellefiyeti şartı aranacaktır. (İhaleyi kazanamayanların geçici teminatı ihale sonunda kendilerine iade edilir.)

              B-Hammaliye ihalesi ile ilgili ilanın kooperatifimiz internet sayfasında ilan ettirilmesine, 

                 C- Hammaliye ihalesi ile ilgili son teklif alma süresinin 26 Temmuz 2024 Cuma günü saat 10.00’da sona ermesine,

                       D- Hammaliye ihalesi ile ilgili teklif mektuplarının 26 Temmuz 2024 Cuma  günü saat 11.00’de Kooperatifimiz hizmet binasında yapılacak Yönetim Kurulu toplantısında değerlendirilmesine ,

                        E-İhale ile ilgili anlaşma sağlanamadığı takdirde ihalenin 1 hafta sonrasına ertelenmesine;

                        F- Kooperatifimizin 2886 sayılı ihale kanununa tabi olmadığı ihaleyi yapıp yapmamakta veya dilediğine dilediği bedelle vermekte serbest olduğunun ilanda belirtilmesine;

                            Oy birliği ile karar verildi.    

                       

Duyurular Modülü
İhaleler Modülü