İletişim

S.S.282 SAYILI GELİBOLU YAĞLI TOHUMLAR TARIM SATIŞ KOOPERATİFİ BAŞKANLIĞI' DAN


Kooperatifimiz 2023/2024 iş yılı S.S.282 Sayılı Gelibolu Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifinin Gelibolu Merkez,Evreşe ve Güneyli Alım Merkezlerinde mübayaa edeceği ayçiçeği,buğday,arpa ile kooperatifimize gelen ve giden her türlü levazım ve ihtiyaç malzemelerinin indirilmesi ve istiflenmesi,ürünlerin örtülerek muhafazası hammaliye işi ihalesinin şartname hükümlerine göre verilecek kapalı zarf usulü teklif almak suretiyle aşağıdaki esaslar dahilinde yapılmasına;

A-Hammaliye ihalesine başvuracak kişilerden 10.000,00.-TL (Onbin TL) nakit geçici teminat alınacaktır.İhaleyi kazanan kişilerden ise ayrıca 25.000,00.-TL’lik (Yirmibeşbin TL) banka teminat mektubu,devlet tahvili,çek,nakit veya senet olarak kesin teminat alınacak ve vergi ile SGK mükellefiyeti şartı aranacaktır.(İhaleyi kazanamayanların geçici teminatı ihale sonunda kendilerine iade edilir)

B-Hammaliye ihalesi ile ilgili ilanın,Kooperatifimiz internet sitesinde 24/07/2023-31/07/2023 tarihleri arasında ilan ettirilmesine,

C-Hammaliye ihalesi ile ilgili son teklif alma süresinin 31 Temmuz 2023 Pazartesi günü saat 14.00’da sona ermesine,

D-Hammaliye ihalesi ile ilgili teklif mektuplarının 31 Temmuz 2023 Pazartesi günü saat 14.00’da Kooperatifimiz hizmet binasında yapılacak Yönetim Kurulu toplantısında değerlendirilmesine,

E-Kooperatifimizin 2886 Sayılı İhale Kanununa tabi olmadığının,ihaleyi yapıp yapmamakta veya dilediğine dilediği bedelle vermekte serbest olduğunun ilanda belirtilmesine,

Oy birliği ile karar verildi.

Duyurular Modülü
İhaleler Modülü